Lọc bụi

Lọc gió: D145xL610mm Lọc gió: D145xL610mm
Liên hệ
(71 lượt xem)

Mã HH: CT-145-L610-1F

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc gió: D145xL600mm Lọc gió: D145xL600mm
Liên hệ
(93 lượt xem)

Mã HH: CT-145-L600-1F

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Túi lọc bụi kích thước: 130x1200mm Túi lọc bụi kích thước: 130x1200mm
Liên hệ
(75 lượt xem)

Mã HH: PE500-130-1200

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Túi lọc bụi kích thước: 150x2000mm Túi lọc bụi kích thước: 150x2000mm
Liên hệ
(71 lượt xem)

Mã HH: PE500-150-2000

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Túi lọc bụi kích thước: 150x1200mm Túi lọc bụi kích thước: 150x1200mm
Liên hệ
(68 lượt xem)

Mã HH: PE500-150-1200

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Túi lọc bụi PE500 kích thước: 150 x 2000 mm Túi lọc bụi PE500 kích thước: 150 x 2000 mm
Liên hệ
(88 lượt xem)

Mã HH: PE500-130-1950

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc gió: D320x900mm Lọc gió: D320x900mm
Liên hệ
(68 lượt xem)

Mã HH: CT-320-900-2F

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Túi lọc bụi kích thước: D125 x 1060mm Túi lọc bụi kích thước: D125 x 1060mm
Liên hệ
(64 lượt xem)

Mã HH: PE500-125-1060

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc gió : 320x610mm Lọc gió : 320x610mm
Liên hệ
(72 lượt xem)

Mã HH: CT-320-610-1F

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Túi lọc bụi: 1970x1200mm Túi lọc bụi: 1970x1200mm
Liên hệ
(63 lượt xem)

Mã HH: PE500-1970-1200

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc gió D80xOD165xH500mm Lọc gió D80xOD165xH500mm
Liên hệ
(73 lượt xem)

Mã HH: CT-80-165-500

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc gió kích thước 210x150x180mm Lọc gió kích thước 210x150x180mm
Liên hệ
(67 lượt xem)

Mã HH: CT-210-150-180-LG

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Túi lọc bụi PE500 kích thước: (390 x 4000) mm Túi lọc bụi PE500 kích thước: (390 x 4000) mm
Liên hệ
(62 lượt xem)

Mã HH: PE500-390-4000

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hỏi đáp khách hàng
1
Bạn cần hỗ trợ?