Lọc khí, Lọc mùi, Lọc Bụi

Lọc carbon kích thước 440x340x75 mm Lọc carbon kích thước 440x340x75 mm
Liên hệ
(194 lượt xem)

Mã HH: PC-440-340-75-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc gió: D145xL610mm Lọc gió: D145xL610mm
Liên hệ
(198 lượt xem)

Mã HH: CT-145-L610-1F

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc carbon 1,2x10mx5mm Lọc carbon 1,2x10mx5mm
Liên hệ
(177 lượt xem)

Mã HH: PC-1.2-10-5MM

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc Thô G4 Khung Nhôm KT: 1300x250x46mm Lọc Thô G4 Khung Nhôm KT: 1300x250x46mm
Liên hệ
(222 lượt xem)

Mã HH: PW-1300-250-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc Thô G4 Khung Nhôm KT: 1300x250x21mm Lọc Thô G4 Khung Nhôm KT: 1300x250x21mm
Liên hệ
(203 lượt xem)

Mã HH: PW-1300-250-21-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc Thô G4 Khung Nhôm KT: 750x250x21mm Lọc Thô G4 Khung Nhôm KT: 750x250x21mm
Liên hệ
(196 lượt xem)

Mã HH: PW-750-250-21-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc Thô G4 Khung Nhôm KT: 750x250x46mm Lọc Thô G4 Khung Nhôm KT: 750x250x46mm
Liên hệ
(201 lượt xem)

Mã HH: PW-750-750-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc Hepa H13 kích thước 610x750x149mm Lọc Hepa H13 kích thước 610x750x149mm
Liên hệ
(207 lượt xem)

Mã HH: H-610-750-149-H13-GI-SC

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc túi F8 kích thước : 383x332x530 mm Lọc túi F8 kích thước : 383x332x530 mm
Liên hệ
(182 lượt xem)

Mã HH: FP-383-332-530-F8-AL-3P

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc túi F8 kích thước : 703x573x530 mm Lọc túi F8 kích thước : 703x573x530 mm
Liên hệ
(200 lượt xem)

Mã HH: FP-703-573-530-F8-Al-7P

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc túi F8 kích thước : 703x332x530 mm Lọc túi F8 kích thước : 703x332x530 mm
Liên hệ
(171 lượt xem)

Mã HH: FP-703-332-530-F8-AL-6P

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc túi F8 kích thước : 383x573x530 mm Lọc túi F8 kích thước : 383x573x530 mm
Liên hệ
(199 lượt xem)

Mã HH: FP-383-573-530-F8-AL-4P

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc túi F8 kích thước : 289x594x381 mm Lọc túi F8 kích thước : 289x594x381 mm
Liên hệ
(182 lượt xem)

Mã HH: FP-289-594-381-F8-AL-3P

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc túi F8 kích thước : 594x594x381 mm Lọc túi F8 kích thước : 594x594x381 mm
Liên hệ
(209 lượt xem)

Mã HH: FP-594-594-381-F8-AL-6P

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc carbon kích thước: 250x250x21mm Lọc carbon kích thước: 250x250x21mm
Liên hệ
(211 lượt xem)

Mã HH: PC-250-250-21-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc Thô G4 Khung Nhôm KT: 470x289x21mm Lọc Thô G4 Khung Nhôm KT: 470x289x21mm
Liên hệ
(201 lượt xem)

Mã HH: PW-470-289-21-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc Thô G4 Khung Nhôm KT: 560x289x21mm Lọc Thô G4 Khung Nhôm KT: 560x289x21mm
Liên hệ
(232 lượt xem)

Mã HH: PW-560-289-21-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc Thô G4 Khung Nhôm KT: 710x289x21mm Lọc Thô G4 Khung Nhôm KT: 710x289x21mm
Liên hệ
(181 lượt xem)

Mã HH: PW-710-289-21-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc Thô G4 Khung Nhôm KT: 505x289x21mm Lọc Thô G4 Khung Nhôm KT: 505x289x21mm
Liên hệ
(195 lượt xem)

Mã HH: PW-505-289-21-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc carbon kích thước: 510x160x46mm Lọc carbon kích thước: 510x160x46mm
Liên hệ
(190 lượt xem)

Mã HH: PC-510-160-46-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hỏi đáp khách hàng
1
Bạn cần hỗ trợ?