Lọc khí

Lọc Hepa H13 kích thước 610x1220x149mm Lọc Hepa H13 kích thước 610x1220x149mm
Liên hệ
(139 lượt xem)

Mã HH: H-610-1220-149-H13-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 khung GI kích thước: 594x492x44mm Lọc thô G4 khung GI kích thước: 594x492x44mm
Liên hệ
(101 lượt xem)

Mã HH: PW-594-492-44-G4-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 khung GI kích thước: 594x289x44mm Lọc thô G4 khung GI kích thước: 594x289x44mm
Liên hệ
(107 lượt xem)

Mã HH: PW-594-289-44-G4-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 kích thước: 150x1200x21mm Lọc thô G4 kích thước: 150x1200x21mm
Liên hệ
(126 lượt xem)

Mã HH: PW-150-1200-21-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 kích thước: 300x800x21mm Lọc thô G4 kích thước: 300x800x21mm
Liên hệ
(104 lượt xem)

Mã HH: PW-300-800-21-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 kích thước: 600x600x21mm Lọc thô G4 kích thước: 600x600x21mm
Liên hệ
(119 lượt xem)

Mã HH: PW-600-600-21-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 kích thước: 1150x300x46mm Lọc thô G4 kích thước: 1150x300x46mm
Liên hệ
(122 lượt xem)

Mã HH: PW-1150-300-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 kích thước: 800x250x46mm Lọc thô G4 kích thước: 800x250x46mm
Liên hệ
(118 lượt xem)

Mã HH: PW-800-250-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 kích thước: 650x250x46mm Lọc thô G4 kích thước: 650x250x46mm
Liên hệ
(112 lượt xem)

Mã HH: PW-650-250-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 kích thước: 500x300x46mm Lọc thô G4 kích thước: 500x300x46mm
Liên hệ
(127 lượt xem)

Mã HH: PW-500-300-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 kích thước: 500x250x46mm Lọc thô G4 kích thước: 500x250x46mm
Liên hệ
(122 lượt xem)

Mã HH: PW-500-250-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 kích thước: 450x450x46mm Lọc thô G4 kích thước: 450x450x46mm
Liên hệ
(100 lượt xem)

Mã HH: PW-450-450-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 kích thước: 350x250x46mm Lọc thô G4 kích thước: 350x250x46mm
Liên hệ
(98 lượt xem)

Mã HH: PW-350-250-046-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 kích thước: 350x200x46mm Lọc thô G4 kích thước: 350x200x46mm
Liên hệ
(129 lượt xem)

Mã HH: PW-350-200-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 kích thước: 300x150x46mm Lọc thô G4 kích thước: 300x150x46mm
Liên hệ
(117 lượt xem)

Mã HH: PW-300-150-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 kích thước: 250x250x46mm Lọc thô G4 kích thước: 250x250x46mm
Liên hệ
(103 lượt xem)

Mã HH: PW-250-250-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 kích thước: 250x200x46mm Lọc thô G4 kích thước: 250x200x46mm
Liên hệ
(117 lượt xem)

Mã HH: PW-250-200-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 kích thước: 200x250x46mm Lọc thô G4 kích thước: 200x250x46mm
Liên hệ
(121 lượt xem)

Mã HH: PE-200-250-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 kích thước: 150x150x46mm Lọc thô G4 kích thước: 150x150x46mm
Liên hệ
(99 lượt xem)

Mã HH: PW-150-150-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hỏi đáp khách hàng
1
Bạn cần hỗ trợ?