Lọc khí

Lọc thô G4 Kích thước: 980x440x46mm Lọc thô G4 Kích thước: 980x440x46mm
Liên hệ
(118 lượt xem)

Mã HH: PW-980-440-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 Kích thước: 490x592x46mm Lọc thô G4 Kích thước: 490x592x46mm
Liên hệ
(129 lượt xem)

Mã HH: PW-490-592-046-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 Kích thước: 492x594x95mm Lọc thô G4 Kích thước: 492x594x95mm
Liên hệ
(115 lượt xem)

Mã HH: PW-492-594-95-G4-AL

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Tấm lọc không khí dùng trong nhà xưởng AMAIR 300E 24x12x4" Tấm lọc không khí dùng trong nhà xưởng AMAIR 300E 24x12x4"
Liên hệ
(130 lượt xem)

Mã HH: M140-204-861

Thương hiệu: AAF

Xuất xứ: Malaysia

Lọc thô G4 kích thước: 800x700x21mm Lọc thô G4 kích thước: 800x700x21mm
Liên hệ
(80 lượt xem)

Mã HH: PW-800-700-21-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hepa Filter H14 Kích thước: 900x300x70mm Hepa Filter H14 Kích thước: 900x300x70mm
Liên hệ
(134 lượt xem)

Mã HH: H-900-300-70-H14-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hepa Filter H14 Kích thước: 1200x300x70mm Hepa Filter H14 Kích thước: 1200x300x70mm
Liên hệ
(129 lượt xem)

Mã HH: V1200-300-070-H14AL

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 Kích thước: 790x440x46mm Lọc thô G4 Kích thước: 790x440x46mm
Liên hệ
(100 lượt xem)

Mã HH: PW-790-440-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 Kích thước: 990x990x46mm Lọc thô G4 Kích thước: 990x990x46mm
Liên hệ
(121 lượt xem)

Mã HH: PW-990-990-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 Kích thước: 790x690x46mm Lọc thô G4 Kích thước: 790x690x46mm
Liên hệ
(127 lượt xem)

Mã HH: PW-790-690-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc G4 Inox kích thước 830x725x46mm Lọc G4 Inox kích thước 830x725x46mm
Liên hệ
(98 lượt xem)

Mã HH: PW-830-725-46-G4-SS

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc G4 Inox kích thước: 778x725x46mm Lọc G4 Inox kích thước: 778x725x46mm
Liên hệ
(107 lượt xem)

Mã HH: PW-778-725-46-G4-SS

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hepa Filter H13 Kích thước: 760x610x69mm Hepa Filter H13 Kích thước: 760x610x69mm
Liên hệ
(157 lượt xem)

Mã HH: H-760-610-69-H13-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hỏi đáp khách hàng
1
Bạn cần hỗ trợ?