Lọc khí

Lọc túi Kích thước: 190x290x200mm Lọc túi Kích thước: 190x290x200mm
Liên hệ
(13 lượt xem)

Mã HH: FP-190-290-200-F8-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hepa Filter H14 Kích thước: 610x1110x70mm Hepa Filter H14 Kích thước: 610x1110x70mm
Liên hệ
(52 lượt xem)

Mã HH: H-610-1110-70-H14-AL

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hepa Filter H14 Kích thước: 530x530x70mm Hepa Filter H14 Kích thước: 530x530x70mm
Liên hệ
(27 lượt xem)

Mã HH: H-530-530-70-H14-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 khung inox kích thước: 190x300x20mm Lọc thô G4 khung inox kích thước: 190x300x20mm
Liên hệ
(16 lượt xem)

Mã HH: PW-190-300-020-G4-SS

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 khung inox kích thước: 190x400x20mm Lọc thô G4 khung inox kích thước: 190x400x20mm
Liên hệ
(31 lượt xem)

Mã HH: PW-190-400-20-G4-SS

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 kích thước: 652x501x46mm Lọc thô G4 kích thước: 652x501x46mm
Liên hệ
(17 lượt xem)

Mã HH: PW-652-501-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 kích thước: 652x729x46mm Lọc thô G4 kích thước: 652x729x46mm
Liên hệ
(12 lượt xem)

Mã HH: PW-652-729-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc tinh M6 592x592x300mm (6P) Lọc tinh M6 592x592x300mm (6P)
Liên hệ
(18 lượt xem)

Mã HH: FP-592-592-300-M6-GI-6P

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc Hepa H13 795x795x150mm Lọc Hepa H13 795x795x150mm
Liên hệ
(33 lượt xem)

Mã HH: H-795-795-150-H13-MDF

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 Kích thước: 592x592x46mm Lọc thô G4 Kích thước: 592x592x46mm
Liên hệ
(22 lượt xem)

Mã HH: FW-592-592-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 Kích thước: 760x287x46mm Lọc thô G4 Kích thước: 760x287x46mm
Liên hệ
(17 lượt xem)

Mã HH: PW-760-287-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 Kích thước: 760x592x46mm Lọc thô G4 Kích thước: 760x592x46mm
Liên hệ
(20 lượt xem)

Mã HH: PW-760-592-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 Kích thước: 490x287x46mm Lọc thô G4 Kích thước: 490x287x46mm
Liên hệ
(15 lượt xem)

Mã HH: PW-490-287-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 Kích thước: 490x594x46mm Lọc thô G4 Kích thước: 490x594x46mm
Liên hệ
(16 lượt xem)

Mã HH: PW-490-594-046-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 Kích thước: 610x490x46mm Lọc thô G4 Kích thước: 610x490x46mm
Liên hệ
(18 lượt xem)

Mã HH: PW-610-490-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hỏi đáp khách hàng
1
Bạn cần hỗ trợ?