Lọc khí

Lọc cuộn G4 kích thước: 2x20mx20mm Lọc cuộn G4 kích thước: 2x20mx20mm
Liên hệ
(149 lượt xem)

Mã HH: PR-002-020-020-G4

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc cuộn G4 kích thước: 1x20mx20mm Lọc cuộn G4 kích thước: 1x20mx20mm
Liên hệ
(145 lượt xem)

Mã HH: PR-001-020-020-G4

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc cuộn G3 kích thước: 2x20mx15mm Lọc cuộn G3 kích thước: 2x20mx15mm
Liên hệ
(154 lượt xem)

Mã HH: PR-002-020-015-G3

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc cuộn G2 kích thước: 2x20mx10mm Lọc cuộn G2 kích thước: 2x20mx10mm
Liên hệ
(206 lượt xem)

Mã HH: PR-002-020-010-G2

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 kích thước: 200x200x21mm Lọc thô G4 kích thước: 200x200x21mm
Liên hệ
(140 lượt xem)

Mã HH: PW-200-200-21-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 kích thước: 320x200x21mm Lọc thô G4 kích thước: 320x200x21mm
Liên hệ
(156 lượt xem)

Mã HH: PW-320-200-21-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 kích thước: 320x280x21mm Lọc thô G4 kích thước: 320x280x21mm
Liên hệ
(149 lượt xem)

Mã HH: PW-320-280-21-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G3 kích thước: 245x1400x21mm Lọc thô G3 kích thước: 245x1400x21mm
Liên hệ
(130 lượt xem)

Mã HH: PW-245-1400-21-G3-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G3 kích thước: 300x1400x21mm Lọc thô G3 kích thước: 300x1400x21mm
Liên hệ
(148 lượt xem)

Mã HH: PW-300-1400-21-G3-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G3 kích thước: 300x1000x21mm Lọc thô G3 kích thước: 300x1000x21mm
Liên hệ
(125 lượt xem)

Mã HH: PW-300-1000-21-G3-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G3 kích thước: 300x550x21mm Lọc thô G3 kích thước: 300x550x21mm
Liên hệ
(118 lượt xem)

Mã HH: PW-300-550-21-G3-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 kích thước: 1200x600x21mm Lọc thô G4 kích thước: 1200x600x21mm
Liên hệ
(125 lượt xem)

Mã HH: PW-1200-600-21-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc Hepa kích thước 315x460x149mm Lọc Hepa kích thước 315x460x149mm
Liên hệ
(140 lượt xem)

Mã HH: H-315-460-149-H13-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 kích thước: 500x600x21mm Lọc thô G4 kích thước: 500x600x21mm
Liên hệ
(125 lượt xem)

Mã HH: PW-500-600-21-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hỏi đáp khách hàng
1
Bạn cần hỗ trợ?