Lọc khí

*AstroFan FFU 615 x 920 x 295mm *AstroFan FFU 615 x 920 x 295mm
Liên hệ
(149 lượt xem)

Mã HH: M762-1G0-136

Thương hiệu: AAF

Xuất xứ: Malaysia

Túi lọc bụi PE500 kích thước: (150 x 2000) mm Túi lọc bụi PE500 kích thước: (150 x 2000) mm
Liên hệ
(141 lượt xem)

Mã HH: V150-2000-PE500

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G3, kích thước: 630x300x46mm Lọc thô G3, kích thước: 630x300x46mm
Liên hệ
(126 lượt xem)

Mã HH: H-630-300-46-G3-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G3, kích thước: 700x250x46mm Lọc thô G3, kích thước: 700x250x46mm
Liên hệ
(123 lượt xem)

Mã HH: PW-700-250-46-G3-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G3, kích thước: 400x250x46mm Lọc thô G3, kích thước: 400x250x46mm
Liên hệ
(141 lượt xem)

Mã HH: PW-400-250-46-G3-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hỏi đáp khách hàng
1
Bạn cần hỗ trợ?