Lọc khí

Lọc Hepa E10 kích thước 592x592x292mm Lọc Hepa E10 kích thước 592x592x292mm
Liên hệ
(15 lượt xem)

Mã HH: V473-206-1224

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hepa Filter H14 Kích thước: 900x300x70mm Hepa Filter H14 Kích thước: 900x300x70mm
Liên hệ
(13 lượt xem)

Mã HH: V900-300-070-H14GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hepa Filter H14 Kích thước: 1200x300x70mm Hepa Filter H14 Kích thước: 1200x300x70mm
Liên hệ
(10 lượt xem)

Mã HH: V1200-300-070-H14AL

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hepa Filter H13 Kích thước: 760x610x69mm Hepa Filter H13 Kích thước: 760x610x69mm
Liên hệ
(10 lượt xem)

Mã HH: V760-610-069-H13GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hepa Filter H14 Kích thước: 610x1110x70mm Hepa Filter H14 Kích thước: 610x1110x70mm
Liên hệ
(17 lượt xem)

Mã HH: V610-1110-070-H14AL

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hepa Filter H14 Kích thước: 530x530x70mm Hepa Filter H14 Kích thước: 530x530x70mm
Liên hệ
(12 lượt xem)

Mã HH: V530-530-070-H14GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hỏi đáp khách hàng
1
Bạn cần hỗ trợ?