Lọc khí

Lọc thô G4 Khung nhôm kích thước: 775x400x21mm Lọc thô G4 Khung nhôm kích thước: 775x400x21mm
Liên hệ
(163 lượt xem)

Mã HH: PW-775-400-21-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 Khung nhôm kích thước: 635x400x21mm Lọc thô G4 Khung nhôm kích thước: 635x400x21mm
Liên hệ
(111 lượt xem)

Mã HH: PW-635-400-21-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G2 kích thước: 600x600x21mm Lọc thô G2 kích thước: 600x600x21mm
Liên hệ
(104 lượt xem)

Mã HH: PW-600-600-21-G2-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Tấm lọc không khí G4 kích thước: 695x510x44mm Tấm lọc không khí G4 kích thước: 695x510x44mm
Liên hệ
(125 lượt xem)

Mã HH: PW-695-510-44-G4-Al

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Tấm lọc không khí G4 kích thước: 695x725x44mm Tấm lọc không khí G4 kích thước: 695x725x44mm
Liên hệ
(129 lượt xem)

Mã HH: PW-695-725-44-G4-Al

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Tấm lọc không khí G4 kích thước: 695x496x44mm Tấm lọc không khí G4 kích thước: 695x496x44mm
Liên hệ
(133 lượt xem)

Mã HH: PW-695-496-44-G4-Al

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Tấm lọc không khí G4 kích thước: 695x502x44mm Tấm lọc không khí G4 kích thước: 695x502x44mm
Liên hệ
(134 lượt xem)

Mã HH: PW-695-502-44-G4-Al

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Tấm lọc không khí G4 kích thước: 695x326x44mm Tấm lọc không khí G4 kích thước: 695x326x44mm
Liên hệ
(108 lượt xem)

Mã HH: PW-695-326-44-G4-Al

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Tấm lọc không khí G4 kích thước: 695x394x44mm Tấm lọc không khí G4 kích thước: 695x394x44mm
Liên hệ
(103 lượt xem)

Mã HH: PW-695-394-44-G4-Al

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G3 khung nhôm 594x297x46mm Lọc thô G3 khung nhôm 594x297x46mm
Liên hệ
(176 lượt xem)

Mã HH: PW-594-297-46-G3-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G3 khung nhôm 594x594x46mm Lọc thô G3 khung nhôm 594x594x46mm
Liên hệ
(138 lượt xem)

Mã HH: PW-594-594-46-G3-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Tấm lọc không khí dùng trong nhà xưởng AMAIR 100E 12x20x4" Tấm lọc không khí dùng trong nhà xưởng AMAIR 100E 12x20x4"
Liên hệ
(134 lượt xem)

Mã HH: M142-204-314

Thương hiệu: AAF

Xuất xứ: Malaysia

Lọc VPAK GT G3, kích thước: 594x594x380mm Lọc VPAK GT G3, kích thước: 594x594x380mm
Liên hệ
(98 lượt xem)

Mã HH: PP-594-594-380-G3-GI-6P

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc VPAK GT G4, kích thước: 594x594x380mm Lọc VPAK GT G4, kích thước: 594x594x380mm
Liên hệ
(137 lượt xem)

Mã HH: PP-594-594-380-G4-GI-6P

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hỏi đáp khách hàng
1
Bạn cần hỗ trợ?