Lọc mùi thô

Lọc carbon kích thước 440x340x75 mm Lọc carbon kích thước 440x340x75 mm
Liên hệ
(40 lượt xem)

Mã HH: PC-440-340-75-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc carbon 1,2x10mx5mm Lọc carbon 1,2x10mx5mm
Liên hệ
(35 lượt xem)

Mã HH: PC-1.2-10-5MM

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc carbon kích thước: 250x250x21mm Lọc carbon kích thước: 250x250x21mm
Liên hệ
(34 lượt xem)

Mã HH: PC-250-250-21-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc carbon kích thước: 510x160x46mm Lọc carbon kích thước: 510x160x46mm
Liên hệ
(30 lượt xem)

Mã HH: PC-510-160-46-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc carbon kích thước 490x445x46mm Lọc carbon kích thước 490x445x46mm
Liên hệ
(30 lượt xem)

Mã HH: PC-490-445-46-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc carbon kích thước 495x295x46mm Lọc carbon kích thước 495x295x46mm
Liên hệ
(52 lượt xem)

Mã HH: PC-495-295-46-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc carbon kích thước 400x300x46mm Lọc carbon kích thước 400x300x46mm
Liên hệ
(39 lượt xem)

Mã HH: PC-600-200-46-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc carbon kích thước 400x300x46mm Lọc carbon kích thước 400x300x46mm
Liên hệ
(39 lượt xem)

Mã HH: PC-400-300-46-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc carbon kích thước 1000x1000x46mm Lọc carbon kích thước 1000x1000x46mm
Liên hệ
(42 lượt xem)

Mã HH: V1000-1000-46CAL

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô carbon kích thước: 595x595x21mm Lọc thô carbon kích thước: 595x595x21mm
Liên hệ
(46 lượt xem)

Mã HH: PC-595-595-21-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Viêt Nam

*Lọc Carbon Kích Thước: 600x300x100mm *Lọc Carbon Kích Thước: 600x300x100mm
Liên hệ
(44 lượt xem)

Mã HH: PC-600-300-100-AL

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Tấm Lọc xốp Carbon kích thước 1m x 2m x10mm Tấm Lọc xốp Carbon kích thước 1m x 2m x10mm
Liên hệ
(48 lượt xem)

Mã HH: XOP-CAR-1-2-10

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô carbon kích thước 490x490x46mm Lọc thô carbon kích thước 490x490x46mm
Liên hệ
(44 lượt xem)

Mã HH: PC-490-490-46-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô carbon kích thước 900x300x46mm Lọc thô carbon kích thước 900x300x46mm
Liên hệ
(40 lượt xem)

Mã HH: V900-300-046-5CALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô carbon kích thước 900x400x46mm Lọc thô carbon kích thước 900x400x46mm
Liên hệ
(49 lượt xem)

Mã HH: PC-900-400-046-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc carbon khung nhôm 300x300x46mm Lọc carbon khung nhôm 300x300x46mm
Liên hệ
(31 lượt xem)

Mã HH: PW-300-300-46-AL

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc carbon khung nhôm 600x300x46mm Lọc carbon khung nhôm 600x300x46mm
Liên hệ
(32 lượt xem)

Mã HH: PC-600-300-46-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc carbon khung nhôm 600x600x46mm Lọc carbon khung nhôm 600x600x46mm
Liên hệ
(34 lượt xem)

Mã HH: PC-600-600-46-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc carbon khung nhôm 645x790x21mm Lọc carbon khung nhôm 645x790x21mm
Liên hệ
(27 lượt xem)

Mã HH: PC-645-790-21-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc carbon kích thước 595x595x96mm Lọc carbon kích thước 595x595x96mm
Liên hệ
(25 lượt xem)

Mã HH: PC-595-595-96-AL

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hỏi đáp khách hàng
1
Bạn cần hỗ trợ?