Màng lọc Hepa Kowa

Thông tin chi tiết sản phẩm màng lọc hepa kowa loại separator lưu lượng têu chuẩn

 

Operating Conditions

 

Apply Temperature: 80°C

 

Apply Humidity: 100%RH (No Dew)

 

Separator air filter

 

Qualified With

 

Std. EN 1822 Class H11~H14

 

Std. IES RP-CC-001.3 TYPE A / B / C / D

 

Ứng dụng: tất cả các sản phẩm chuyên dùng cho lọc phòng sạch nói chung

 

Model

Dimension

Capacity

Initial P.D.

Final P.D.

(*without inlet duct)
Length * Width * Depth

H4BA305305150

305×305×150 mm

3.9 CMM (138 CFM)

25.4 mmH2O
(249 Pa)

*face velocity:
0.85 m/s

50.8 mmH2O
(500 Pa)

*recommend

H4BA305610150

305×610×150 mm

8.1 CMM (286 CFM)

H4BA610610150

610×610×150 mm

17.2 CMM (607 CFM)

H4BA760610150

760×610×150 mm

21.6 CMM (763 CFM)

H4BA915610150

915×610×150 mm

26.2 CMM (925 CFM)

H4BAC20610150

1220×610×150 mm

35.2 CMM (1243 CFM)

H4BAF25610150

1525×610×150 mm

44.2 CMM (1561 CFM)

H4BAI30610150

1830×610×150 mm

53.2 CMM (1879 CFM)

H4BA305305290

305×305×290 mm

7.1 CMM (251 CFM)

25.4 mmH2O
(249 Pa)

*face velocity:
1.56 m/s

50.8 mmH2O
(500 Pa)

*recommend

H4BA305610290

305×610×290 mm

14.9 CMM (526 CFM)

H4BA610610290

610×610×290 mm

31.5 CMM (1112 CFM)

H4BA760610290

760×610×290 mm

39.6 CMM (1398 CFM)

H4BA915610290

915×610×290 mm

48.0 CMM (1695 CFM)

H4BAC20610290

1220×610×290 mm

64.6 CMM (2281 CFM)

 

Mọi thông tin cho tiết vui lòng liên hệ với công ty Việt Phát  chúng tôi để được hổ trợ và tư vấn.

Tel: 02871 077 078

 Email: sales@vietphat.com

Hỏi đáp khách hàng
1
Bạn cần hỗ trợ?