Sản phẩm

Hộp lọc Hepa 600x600x250mm Hộp lọc Hepa 600x600x250mm
Liên hệ
(16 lượt xem)

Mã HH: V600-600-250-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hộp lọc Hepa 300x300x250mm Hộp lọc Hepa 300x300x250mm
Liên hệ
(19 lượt xem)

Mã HH: V300-300-250-GIBOX

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hộp lọc Hepa 655x655x550mm Hộp lọc Hepa 655x655x550mm
Liên hệ
(17 lượt xem)

Mã HH: HB655-655-550-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hộp lọc Hepa 350x350x350mm Hộp lọc Hepa 350x350x350mm
Liên hệ
(18 lượt xem)

Mã HH: HB350-350-350-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hepa Filter H14 Kích thước: 900x300x70mm Hepa Filter H14 Kích thước: 900x300x70mm
Liên hệ
(12 lượt xem)

Mã HH: V900-300-070-H14GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hepa Filter H14 Kích thước: 1200x300x70mm Hepa Filter H14 Kích thước: 1200x300x70mm
Liên hệ
(10 lượt xem)

Mã HH: V1200-300-070-H14AL

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Vải lọc ép bùn tấm đơn kích thước 700x700mm Vải lọc ép bùn tấm đơn kích thước 700x700mm
Liên hệ
(19 lượt xem)

Mã HH: VLB1-700-700

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Vải lọc ép bùn tấm đôi kích thước 700x700mm Vải lọc ép bùn tấm đôi kích thước 700x700mm
Liên hệ
(16 lượt xem)

Mã HH: VLB2-700-700

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

CRC-CII 680mm H x 1290mm W x 203mm D (SS) CRC-CII 680mm H x 1290mm W x 203mm D (SS)
Liên hệ
(18 lượt xem)

Mã HH: T132-51110-1043SS

Thương hiệu: AAF

Xuất xứ: Malaysia

Bộ đo áp suất 2300_120Pa Bộ đo áp suất 2300_120Pa
Liên hệ
(14 lượt xem)

Mã HH: 2300-120PA

Thương hiệu: Dwyer

Xuất xứ: USA

Hepa Filter H13 Kích thước: 760x610x69mm Hepa Filter H13 Kích thước: 760x610x69mm
Liên hệ
(10 lượt xem)

Mã HH: V760-610-069-H13GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hepa Filter H14 Kích thước: 610x1110x70mm Hepa Filter H14 Kích thước: 610x1110x70mm
Liên hệ
(17 lượt xem)

Mã HH: V610-1110-070-H14AL

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hepa Filter H14 Kích thước: 530x530x70mm Hepa Filter H14 Kích thước: 530x530x70mm
Liên hệ
(12 lượt xem)

Mã HH: V530-530-070-H14GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Đầu đo áp suất A-480 Đầu đo áp suất A-480
Liên hệ
(14 lượt xem)

Mã HH: A-480

Thương hiệu: Dwyer

Xuất xứ: USA

Hỏi đáp khách hàng
1
Bạn cần hỗ trợ?