Sản phẩm

Hộp lọc Hepa 300x300x250mm Hộp lọc Hepa 300x300x250mm
Liên hệ
(130 lượt xem)

Mã HH: HB-300-300-250-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hộp lọc Hepa 655x655x550mm Hộp lọc Hepa 655x655x550mm
Liên hệ
(117 lượt xem)

Mã HH: HB655-655-550-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hộp lọc Hepa 350x350x350mm Hộp lọc Hepa 350x350x350mm
Liên hệ
(117 lượt xem)

Mã HH: HB350-350-350-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hepa Filter H14 Kích thước: 900x300x70mm Hepa Filter H14 Kích thước: 900x300x70mm
Liên hệ
(99 lượt xem)

Mã HH: H-900-300-70-H14-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hepa Filter H14 Kích thước: 1200x300x70mm Hepa Filter H14 Kích thước: 1200x300x70mm
Liên hệ
(96 lượt xem)

Mã HH: V1200-300-070-H14AL

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Vải lọc ép bùn tấm đơn kích thước 700x700mm Vải lọc ép bùn tấm đơn kích thước 700x700mm
Liên hệ
(129 lượt xem)

Mã HH: VLB1-700-700

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Vải lọc ép bùn tấm đôi kích thước 700x700mm Vải lọc ép bùn tấm đôi kích thước 700x700mm
Liên hệ
(117 lượt xem)

Mã HH: VLB2-700-700

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 Kích thước: 790x440x46mm Lọc thô G4 Kích thước: 790x440x46mm
Liên hệ
(80 lượt xem)

Mã HH: PW-790-440-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 Kích thước: 990x990x46mm Lọc thô G4 Kích thước: 990x990x46mm
Liên hệ
(89 lượt xem)

Mã HH: PW-990-990-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 Kích thước: 790x690x46mm Lọc thô G4 Kích thước: 790x690x46mm
Liên hệ
(98 lượt xem)

Mã HH: PW-790-690-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

CRC-CII 680mm H x 1290mm W x 203mm D (SS) CRC-CII 680mm H x 1290mm W x 203mm D (SS)
Liên hệ
(91 lượt xem)

Mã HH: T132-51110-1043SS

Thương hiệu: AAF

Xuất xứ: Malaysia

Lọc G4 Inox kích thước 830x725x46mm Lọc G4 Inox kích thước 830x725x46mm
Liên hệ
(72 lượt xem)

Mã HH: PW-830-725-46-G4-SS

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc G4 Inox kích thước: 778x725x46mm Lọc G4 Inox kích thước: 778x725x46mm
Liên hệ
(81 lượt xem)

Mã HH: PW-778-725-46-G4-SS

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Bộ đo áp suất 2300_120Pa Bộ đo áp suất 2300_120Pa
Liên hệ
(109 lượt xem)

Mã HH: 2300-120PA

Thương hiệu: Dwyer

Xuất xứ: USA

Hepa Filter H13 Kích thước: 760x610x69mm Hepa Filter H13 Kích thước: 760x610x69mm
Liên hệ
(107 lượt xem)

Mã HH: H-760-610-69-H13-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hỏi đáp khách hàng
1
Bạn cần hỗ trợ?