Sản phẩm

Lọc túi Kích thước: 190x290x200mm Lọc túi Kích thước: 190x290x200mm
Liên hệ
(39 lượt xem)

Mã HH: FP-190-290-200-F8-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hepa Filter H14 Kích thước: 610x1110x70mm Hepa Filter H14 Kích thước: 610x1110x70mm
Liên hệ
(89 lượt xem)

Mã HH: H-610-1110-70-H14-AL

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hepa Filter H14 Kích thước: 530x530x70mm Hepa Filter H14 Kích thước: 530x530x70mm
Liên hệ
(57 lượt xem)

Mã HH: H-530-530-70-H14-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 khung inox kích thước: 190x300x20mm Lọc thô G4 khung inox kích thước: 190x300x20mm
Liên hệ
(40 lượt xem)

Mã HH: PW-190-300-020-G4-SS

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 khung inox kích thước: 190x400x20mm Lọc thô G4 khung inox kích thước: 190x400x20mm
Liên hệ
(68 lượt xem)

Mã HH: PW-190-400-20-G4-SS

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Đầu đo áp suất A-480 Đầu đo áp suất A-480
Liên hệ
(78 lượt xem)

Mã HH: A-480

Thương hiệu: Dwyer

Xuất xứ: USA

Cảm biến chênh áp suất 629C_05_CH_P2_E5_S1 Cảm biến chênh áp suất 629C_05_CH_P2_E5_S1
Liên hệ
(60 lượt xem)

Mã HH: 629C-05-CH-P2-E5-S1

Thương hiệu: Dwyer

Xuất xứ: USA

Bộ đo áp suất 2000-5KPa Bộ đo áp suất 2000-5KPa
Liên hệ
(54 lượt xem)

Mã HH: 2000-5KPA

Thương hiệu: Dwyer

Xuất xứ: USA

Lọc carbon kích thước: 890x590x46 mm Lọc carbon kích thước: 890x590x46 mm
Liên hệ
(48 lượt xem)

Mã HH: PC-890-590-46-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 kích thước: 652x501x46mm Lọc thô G4 kích thước: 652x501x46mm
Liên hệ
(45 lượt xem)

Mã HH: PW-652-501-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 kích thước: 652x729x46mm Lọc thô G4 kích thước: 652x729x46mm
Liên hệ
(44 lượt xem)

Mã HH: PW-652-729-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc tinh M6 592x592x300mm (6P) Lọc tinh M6 592x592x300mm (6P)
Liên hệ
(46 lượt xem)

Mã HH: FP-592-592-300-M6-GI-6P

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô carbon kích thước 540x410x46mm Lọc thô carbon kích thước 540x410x46mm
Liên hệ
(42 lượt xem)

Mã HH: PC-540-410-046-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô carbon kích thước 520x1190x21mm Lọc thô carbon kích thước 520x1190x21mm
Liên hệ
(47 lượt xem)

Mã HH: PC-520-1190-21-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô carbon kích thước 520x590x21mm Lọc thô carbon kích thước 520x590x21mm
Liên hệ
(41 lượt xem)

Mã HH: PC-520-590-21-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô carbon kích thước 520x490x21mm Lọc thô carbon kích thước 520x490x21mm
Liên hệ
(44 lượt xem)

Mã HH: PC-520-490-21-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hỏi đáp khách hàng
1
Bạn cần hỗ trợ?