Sản phẩm

Lọc carbon kích thước: 310x310x90mm Lọc carbon kích thước: 310x310x90mm
Liên hệ
(65 lượt xem)

Mã HH: PC-310-310-90-AL

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc carbon kích thước 210x210x90mm Lọc carbon kích thước 210x210x90mm
Liên hệ
(70 lượt xem)

Mã HH: PC-210-210-90-AL

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc carbon kích thước 510x510x90mm Lọc carbon kích thước 510x510x90mm
Liên hệ
(88 lượt xem)

Mã HH: PC-510-510-90-AL

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Băng vinyl cách điện Super 33+ Băng vinyl cách điện Super 33+
Liên hệ
(155 lượt xem)

Mã HH: SUPER33+

Thương hiệu: 3M

Xuất xứ: USA

Lọc Hepa H13 795x795x150mm Lọc Hepa H13 795x795x150mm
Liên hệ
(76 lượt xem)

Mã HH: H-795-795-150-H13-MDF

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 Kích thước: 592x592x46mm Lọc thô G4 Kích thước: 592x592x46mm
Liên hệ
(104 lượt xem)

Mã HH: FW-592-592-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 Kích thước: 760x287x46mm Lọc thô G4 Kích thước: 760x287x46mm
Liên hệ
(76 lượt xem)

Mã HH: PW-760-287-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 Kích thước: 760x592x46mm Lọc thô G4 Kích thước: 760x592x46mm
Liên hệ
(78 lượt xem)

Mã HH: PW-760-592-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 Kích thước: 490x287x46mm Lọc thô G4 Kích thước: 490x287x46mm
Liên hệ
(75 lượt xem)

Mã HH: PW-490-287-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 Kích thước: 490x594x46mm Lọc thô G4 Kích thước: 490x594x46mm
Liên hệ
(59 lượt xem)

Mã HH: PW-490-594-046-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 Kích thước: 610x490x46mm Lọc thô G4 Kích thước: 610x490x46mm
Liên hệ
(87 lượt xem)

Mã HH: PW-610-490-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 Kích thước: 287x592x46mm Lọc thô G4 Kích thước: 287x592x46mm
Liên hệ
(74 lượt xem)

Mã HH: PW-287-592-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 Kích thước: 610x287x46mm Lọc thô G4 Kích thước: 610x287x46mm
Liên hệ
(67 lượt xem)

Mã HH: PW-610-287-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 Kích thước: 610x592x46mm Lọc thô G4 Kích thước: 610x592x46mm
Liên hệ
(58 lượt xem)

Mã HH: PW-610-592-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hỏi đáp khách hàng
1
Bạn cần hỗ trợ?