Sản phẩm

*AstroFan FFU 615 x 920 x 295mm *AstroFan FFU 615 x 920 x 295mm
Liên hệ
(20 lượt xem)

Mã HH: M762-1G0-136

Thương hiệu: AAF

Xuất xứ: Malaysia

Tấm Lọc xốp Carbon kích thước 1m x 2m x10mm Tấm Lọc xốp Carbon kích thước 1m x 2m x10mm
Liên hệ
(9 lượt xem)

Mã HH: XOP-CAR-1-2-10

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

FFU kích thước 579x1189x300mm FFU kích thước 579x1189x300mm
Liên hệ
(14 lượt xem)

Mã HH: FFU-579-1189-300-SS

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Túi lọc bụi PE500 kích thước: (150 x 2000) mm Túi lọc bụi PE500 kích thước: (150 x 2000) mm
Liên hệ
(13 lượt xem)

Mã HH: V150-2000-PE500

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G3, kích thước: 630x300x46mm Lọc thô G3, kích thước: 630x300x46mm
Liên hệ
(15 lượt xem)

Mã HH: V630-300-46-G3ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G3, kích thước: 700x250x46mm Lọc thô G3, kích thước: 700x250x46mm
Liên hệ
(12 lượt xem)

Mã HH: V700-250-46-G3ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G3, kích thước: 400x250x46mm Lọc thô G3, kích thước: 400x250x46mm
Liên hệ
(12 lượt xem)

Mã HH: V400-250-46-G3ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô carbon kích thước 490x490x46mm Lọc thô carbon kích thước 490x490x46mm
Liên hệ
(12 lượt xem)

Mã HH: V490-490-046-5CALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô carbon kích thước 900x300x46mm Lọc thô carbon kích thước 900x300x46mm
Liên hệ
(13 lượt xem)

Mã HH: V900-300-046-5CALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô carbon kích thước 900x400x46mm Lọc thô carbon kích thước 900x400x46mm
Liên hệ
(16 lượt xem)

Mã HH: V900-400-046-5CALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Float type Float type
Liên hệ
(11 lượt xem)
Orifice Orifice
Liên hệ
(16 lượt xem)

Mã HH: Orifice

Thương hiệu: Gauges Bourdon France

Xuất xứ: Ấn Độ

Cảm biến khí CO2 Model CDT-2E40-RLY Cảm biến khí CO2 Model CDT-2E40-RLY
Liên hệ
(11 lượt xem)

Mã HH: CDT-2E40-RLY

Thương hiệu: Dwyer

Xuất xứ: USA

Hỏi đáp khách hàng
1
Bạn cần hỗ trợ?