Thiết bị phòng sạch

AstroFan FFU 615 x 615 x 295 mm AstroFan FFU 615 x 615 x 295 mm
Liên hệ
(210 lượt xem)

Mã HH: M762-0G0-87

Thương hiệu: AAF

Xuất xứ: Malaysia

Lưới inox 304 đục lỗ  Kích thước: 755x4300x1.5mm Lưới inox 304 đục lỗ  Kích thước: 755x4300x1.5mm
Liên hệ
(140 lượt xem)

Mã HH: VP755-4300-1.5_INOX

Thương hiệu:

Xuất xứ: China

CRC-CII 680mm H x 680mm W x 203mm (GI) CRC-CII 680mm H x 680mm W x 203mm (GI)
Liên hệ
(163 lượt xem)

Mã HH: T132-51110-1041E-H14GI

Thương hiệu: AAF

Xuất xứ: Malaysia

CRC-CII 680mm H x 1290mm W x 203mm D (GI) CRC-CII 680mm H x 1290mm W x 203mm D (GI)
Liên hệ
(181 lượt xem)

Mã HH: T132-51110-1043E-H14GI

Thương hiệu: AAF

Xuất xứ: Malaysia

*Hộp Gió Hồi 545x545x95mm *Hộp Gió Hồi 545x545x95mm
Liên hệ
(198 lượt xem)

Mã HH: H545-545-95

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

*Hộp Lọc Hepa 670x935x350 mm *Hộp Lọc Hepa 670x935x350 mm
Liên hệ
(189 lượt xem)

Mã HH: HB670-935-350-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

AstroCel TM AstroCel TM
Liên hệ
(162 lượt xem)

Mã HH: M595-170-006

Thương hiệu: AAF

Xuất xứ: Malaysia

*Hộp Lọc Hepa 670x670x350 mm *Hộp Lọc Hepa 670x670x350 mm
Liên hệ
(167 lượt xem)

Mã HH: HB670-670-350-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hộp Lọc Hepa 670x975x350 Hộp Lọc Hepa 670x975x350
Liên hệ
(142 lượt xem)

Mã HH: HB670-975-350-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt nam

Hộp Lọc Hepa 670x1280x350 Hộp Lọc Hepa 670x1280x350
Liên hệ
(199 lượt xem)

Mã HH: HB670-1280-350-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt nam

CRC-CI 680mm H x 680mm W x 280mm D (GI) CRC-CI 680mm H x 680mm W x 280mm D (GI)
Liên hệ
(180 lượt xem)

Mã HH: T131-51110-1013E+HEPA

Thương hiệu: AAF

Xuất xứ: Malaysia

AstroCel TM AstroCel TM
Liên hệ
(175 lượt xem)

Mã HH: M594-170-006

Thương hiệu: AAF

Xuất xứ: Malaysia

Roll-O-Matic Roll-O-Matic
Liên hệ
(150 lượt xem)

Mã HH: VJ-9-68

Thương hiệu: AAF

Xuất xứ: Malaysia

Hỏi đáp khách hàng
1
Bạn cần hỗ trợ?