Thiết bị, vật tư phòng sạch

Hộp lọc Hepa 670x670x570mm Hộp lọc Hepa 670x670x570mm
Liên hệ
(170 lượt xem)

Mã HH: HB670-670-570-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

VCD Tay vặn D250x L250 VCD Tay vặn D250x L250
Liên hệ
(186 lượt xem)

Mã HH: VCD-250-250

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

VCD Tay vặn D200x L200 VCD Tay vặn D200x L200
Liên hệ
(176 lượt xem)

Mã HH: VCD-200-200

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

VCD Tay vặn D150x L200 VCD Tay vặn D150x L200
Liên hệ
(177 lượt xem)

Mã HH: VCD-150-200

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hộp lọc Hepa 600x600x250mm Hộp lọc Hepa 600x600x250mm
Liên hệ
(152 lượt xem)

Mã HH: HB-600-600-250-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hộp lọc Hepa 300x300x250mm Hộp lọc Hepa 300x300x250mm
Liên hệ
(171 lượt xem)

Mã HH: HB-300-300-250-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hộp lọc Hepa 655x655x550mm Hộp lọc Hepa 655x655x550mm
Liên hệ
(162 lượt xem)

Mã HH: HB655-655-550-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hộp lọc Hepa 350x350x350mm Hộp lọc Hepa 350x350x350mm
Liên hệ
(154 lượt xem)

Mã HH: HB350-350-350-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

CRC-CII 680mm H x 1290mm W x 203mm D (SS) CRC-CII 680mm H x 1290mm W x 203mm D (SS)
Liên hệ
(120 lượt xem)

Mã HH: T132-51110-1043SS

Thương hiệu: AAF

Xuất xứ: Malaysia

CRC-CI 680mm H x 1,290mm W x 280mm D (GI) CRC-CI 680mm H x 1,290mm W x 280mm D (GI)
Liên hệ
(208 lượt xem)

Mã HH: T131-51110-1025E

Thương hiệu: AAF

Xuất xứ: Malaysia

AstroFan FFU 610 x 910 x 292 mm (GI, H14) AstroFan FFU 610 x 910 x 292 mm (GI, H14)
Liên hệ
(133 lượt xem)

Mã HH: M762-610-910-292-H14

Thương hiệu: AAF

Xuất xứ: Malaysia

AstroFan FFU 575 x 1175 x 295 mm (GI, H13) AstroFan FFU 575 x 1175 x 295 mm (GI, H13)
Liên hệ
(197 lượt xem)

Mã HH: M762-1G0-34

Thương hiệu: AAF

Xuất xứ: Malaysia

Hộp lọc kích thước: (670 x 670 x 400) mm (GI) Hộp lọc kích thước: (670 x 670 x 400) mm (GI)
Liên hệ
(144 lượt xem)

Mã HH: HB-670-670-400-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

CRC-CII 600mm H x 1210mm W x 203mm D (GI) CRC-CII 600mm H x 1210mm W x 203mm D (GI)
Liên hệ
(128 lượt xem)

Mã HH: T132-51110-1001E

Thương hiệu: AAF

Xuất xứ: Malaysia

CRC-CI 1210mm H x 1210mm W x 280mm D (GI) CRC-CI 1210mm H x 1210mm W x 280mm D (GI)
Liên hệ
(159 lượt xem)

Mã HH: T131-51110-1333E

Thương hiệu: AAF

Xuất xứ: Malaysia

Hỏi đáp khách hàng
1
Bạn cần hỗ trợ?