Trang tìm kiếm

Đã tìm thấy 1403 sản phẩm phù hợp
Túi lọc bụi kích thước: 150x1200mm Túi lọc bụi kích thước: 150x1200mm
Liên hệ
(101 lượt xem)

Mã HH: PE500-150-1200

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc carbon kích thước 490x445x46mm Lọc carbon kích thước 490x445x46mm
Liên hệ
(101 lượt xem)

Mã HH: PC-490-445-46-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc Hepa H13 kích thước: 610x1200x292mm Lọc Hepa H13 kích thước: 610x1200x292mm
Liên hệ
(83 lượt xem)

Mã HH: H-610-1200-292-H13-GI

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

AstroFan FFU 915 x 1225 x 315mm AstroFan FFU 915 x 1225 x 315mm
Liên hệ
(109 lượt xem)

Mã HH: M761-2G0-224

Thương hiệu: AAF

Xuất xứ: Malaysia

AstroFan FFU 615 x 1220 x 295mm AstroFan FFU 615 x 1220 x 295mm
Liên hệ
(112 lượt xem)

Mã HH: M761-1G0-41

Thương hiệu: AAF

Xuất xứ: Malaysia

Lọc túi kích thước: 594x594x380 mm Lọc túi kích thước: 594x594x380 mm
Liên hệ
(126 lượt xem)

Mã HH: PP-594-594-380-F8-GI-8P

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc Hepa H13 kích thước: 289x594x292 mm Lọc Hepa H13 kích thước: 289x594x292 mm
Liên hệ
(127 lượt xem)

Mã HH: H-289-594-292-H13-GI-SC

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc Thô G4 Khung Nhôm KT: 300x290x21mm Lọc Thô G4 Khung Nhôm KT: 300x290x21mm
Liên hệ
(113 lượt xem)

Mã HH: PW-300-290-21-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc Thô G4 Khung Nhôm KT: 600x390x21mm Lọc Thô G4 Khung Nhôm KT: 600x390x21mm
Liên hệ
(101 lượt xem)

Mã HH: PW-600-390-21-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc Thô G4 Khung Nhôm KT: 1200x390x21mm Lọc Thô G4 Khung Nhôm KT: 1200x390x21mm
Liên hệ
(123 lượt xem)

Mã HH: PW-1200-390-21-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hepa 24x24x11-1/2 Hepa 24x24x11-1/2
Liên hệ
(86 lượt xem)

Mã HH: F0627592

Thương hiệu: Flanders

Xuất xứ: USA

Lọc thô G4 khung nhôm KT: 720x620x46 mm Lọc thô G4 khung nhôm KT: 720x620x46 mm
Liên hệ
(110 lượt xem)

Mã HH: PW-720-620-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 khung nhôm KT: 736x508x46 mm Lọc thô G4 khung nhôm KT: 736x508x46 mm
Liên hệ
(100 lượt xem)

Mã HH: PW-736-508-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G4 khung nhôm KT: 914x508x46mm Lọc thô G4 khung nhôm KT: 914x508x46mm
Liên hệ
(103 lượt xem)

Mã HH: PW-914-508-46-G4-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G2 kích thước: 1000x600x21 mm Lọc thô G2 kích thước: 1000x600x21 mm
Liên hệ
(106 lượt xem)

Mã HH: PW-1000-600-21-G2-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G2 kích thước: 600x750x21 mm Lọc thô G2 kích thước: 600x750x21 mm
Liên hệ
(119 lượt xem)

Mã HH: PW-600-750-21-G2-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô G2 kích thước: 600x800x21mm Lọc thô G2 kích thước: 600x800x21mm
Liên hệ
(126 lượt xem)

Mã HH: PW-600-800-21-G2-ALE

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc Hepa H13 kích thước 594x594x292 mm Lọc Hepa H13 kích thước 594x594x292 mm
Liên hệ
(124 lượt xem)

Mã HH: H-594-594-292-H13-GI-SC

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc túi kích thước: 594x289x534 mm Lọc túi kích thước: 594x289x534 mm
Liên hệ
(97 lượt xem)

Mã HH: PP-594-289-534-F8-GI-3P

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc túi kích thước: 594x594x534 mm Lọc túi kích thước: 594x594x534 mm
Liên hệ
(132 lượt xem)

Mã HH: PP-594-594-534-F8-GI-6P

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hỏi đáp khách hàng
1
Bạn cần hỗ trợ?