Túi lọc bụi

Túi lọc bụi kích thước: 130x1200mm Túi lọc bụi kích thước: 130x1200mm
Liên hệ
(33 lượt xem)

Mã HH: PE500-130-1200

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Túi lọc bụi kích thước: 150x2000mm Túi lọc bụi kích thước: 150x2000mm
Liên hệ
(35 lượt xem)

Mã HH: PE500-150-2000

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Túi lọc bụi kích thước: 150x1200mm Túi lọc bụi kích thước: 150x1200mm
Liên hệ
(31 lượt xem)

Mã HH: PE500-150-1200

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Túi lọc bụi PE500 kích thước: 150 x 2000 mm Túi lọc bụi PE500 kích thước: 150 x 2000 mm
Liên hệ
(42 lượt xem)

Mã HH: PE500-130-1950

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Túi lọc bụi kích thước: D125 x 1060mm Túi lọc bụi kích thước: D125 x 1060mm
Liên hệ
(37 lượt xem)

Mã HH: PE500-125-1060

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Túi lọc bụi: 1970x1200mm Túi lọc bụi: 1970x1200mm
Liên hệ
(27 lượt xem)

Mã HH: PE500-1970-1200

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Túi lọc bụi PE500 kích thước: (390 x 4000) mm Túi lọc bụi PE500 kích thước: (390 x 4000) mm
Liên hệ
(31 lượt xem)

Mã HH: PE500-390-4000

Thương hiệu: VietFilter

Xuất xứ: Việt Nam

Hỏi đáp khách hàng
1
Bạn cần hỗ trợ?