Vật tư lọc bụi

Lọc túi Kích thước: 190x290x200mm Lọc túi Kích thước: 190x290x200mm
Liên hệ
(21 lượt xem)

Mã HH: V190-290-200

Thương hiệu: VP

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc túi F8 kích thước: 495*495*400mm (6P) Lọc túi F8 kích thước: 495*495*400mm (6P)
Liên hệ
(24 lượt xem)

Mã HH: V495-495-400-F8GI5P

Thương hiệu: VP

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc Cartridge (353.2 x 241 x 660.4) mm Lọc Cartridge (353.2 x 241 x 660.4) mm
Liên hệ
(18 lượt xem)

Mã HH: C353-241-660-CT

Thương hiệu: UAS

Xuất xứ: Trung Quốc

Lọc túi (610 x 1700) mm Lọc túi (610 x 1700) mm
Liên hệ
(20 lượt xem)

Mã HH: V610-1700-KAKI

Thương hiệu: VP

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc túi (490 x 540 x 170) mm (AL) Lọc túi (490 x 540 x 170) mm (AL)
Liên hệ
(24 lượt xem)

Mã HH: V490-540-170-Al-TD

Thương hiệu: VP

Xuất xứ: Việt Nam

Túi lọc bụi PE500 kích thước: (390 x 4000) mm Túi lọc bụi PE500 kích thước: (390 x 4000) mm
Liên hệ
(26 lượt xem)

Mã HH: V390-4000-PE500

Thương hiệu: VP

Xuất xứ: Việt Nam

Túi lọc bụi CV (520 X 4700) mm Túi lọc bụi CV (520 X 4700) mm
Liên hệ
(23 lượt xem)

Mã HH: CV-520-4700MM

Thương hiệu: VP

Xuất xứ: Việt Nam

Túi lọc bụi CV (2220 x 2500) mm Túi lọc bụi CV (2220 x 2500) mm
Liên hệ
(24 lượt xem)

Mã HH: CV-2220-2500MM

Thương hiệu: VP

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc Cartridge (230 x 330 x 910) mm Lọc Cartridge (230 x 330 x 910) mm
Liên hệ
(26 lượt xem)

Mã HH: HK230-330-910MM

Thương hiệu: HK

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc Cartridge (230 x 330 x 655) mm Lọc Cartridge (230 x 330 x 655) mm
Liên hệ
(21 lượt xem)

Mã HH: HK230-330-655MM

Thương hiệu: HK

Xuất xứ: Việt Nam

NFR Cartridges for Optiflo OD:351, ID:240, H:711mm NFR Cartridges for Optiflo OD:351, ID:240, H:711mm
Liên hệ
(32 lượt xem)

Mã HH: TME-1830603-004X

Thương hiệu: AAF

Xuất xứ: Malaysia

Hỏi đáp khách hàng