Vật tư xử lý mùi

Lọc G4 Inox kích thước 830x725x46mm Lọc G4 Inox kích thước 830x725x46mm
Liên hệ
(16 lượt xem)

Mã HH: V830-725-046-G4SS

Thương hiệu: VP

Xuất xứ: Việt Nam

Tấm Lọc xốp Carbon kích thước 1m x 2m x5mm Tấm Lọc xốp Carbon kích thước 1m x 2m x5mm
Liên hệ
(18 lượt xem)

Mã HH: XOP-CAR-1-2-5

Thương hiệu: VP

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc carbon kích thước: 890x590x46 mm Lọc carbon kích thước: 890x590x46 mm
Liên hệ
(18 lượt xem)

Mã HH: V890-590-046-5CAL

Thương hiệu: VP

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô carbon kích thước 540x410x46mm Lọc thô carbon kích thước 540x410x46mm
Liên hệ
(26 lượt xem)

Mã HH: V540-410-046-5CALE

Thương hiệu: VP

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô carbon kích thước 520x590x21mm Lọc thô carbon kích thước 520x590x21mm
Liên hệ
(18 lượt xem)

Mã HH: V520-590-021-5CALE

Thương hiệu: VP

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô carbon kích thước 520x490x21mm Lọc thô carbon kích thước 520x490x21mm
Liên hệ
(20 lượt xem)

Mã HH: V520-490-021-5CALE

Thương hiệu: VP

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc thô Carbon kích thước 1020x490x21mm Lọc thô Carbon kích thước 1020x490x21mm
Liên hệ
(21 lượt xem)

Mã HH: V1020-490-021-3CAL

Thương hiệu: VP

Xuất xứ: Viêt Nam

Lọc carbon kích thước: 310x310x90mm Lọc carbon kích thước: 310x310x90mm
Liên hệ
(16 lượt xem)

Mã HH: V310-310-090-5CAL

Thương hiệu: VP

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc carbon kích thước 210x210x90mm Lọc carbon kích thước 210x210x90mm
Liên hệ
(21 lượt xem)

Mã HH: V210-210-090-3CAL

Thương hiệu: VP

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc carbon kích thước 510x510x90mm Lọc carbon kích thước 510x510x90mm
Liên hệ
(24 lượt xem)

Mã HH: V510-510-090-5CAL

Thương hiệu: VP

Xuất xứ: Việt Nam

Lọc carbon kích thước 595x595x46mm Lọc carbon kích thước 595x595x46mm
Liên hệ
(18 lượt xem)

Mã HH: V595-595-046-5CAl

Thương hiệu: VP

Xuất xứ: Việt Nam

Kitchen Ecology Unit for Air Flow: 12,000 m3/h  Kitchen Ecology Unit for Air Flow: 12,000 m3/h 
Liên hệ
(21 lượt xem)

Mã HH: MAM-ESP120Q + SAH 404-2P-MD-2F

Thương hiệu: AAF

Xuất xứ: Malaysia

Kitchen Ecology Unit for Air Flow: 32,000 m3/h  Kitchen Ecology Unit for Air Flow: 32,000 m3/h 
Liên hệ
(15 lượt xem)

Mã HH: MAM-ESP320Q+SAH 607-2P-MD-2F

Thương hiệu: AAF

Xuất xứ: Malaysia

Media SAAFCarb (1 CUFT=30 LB) Media SAAFCarb (1 CUFT=30 LB)
Liên hệ
(25 lượt xem)

Mã HH: M403-000-002

Thương hiệu: AAF

Xuất xứ: Malaysia

Hỏi đáp khách hàng